Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin yeni dönemde yürüteceği projeler tanıtıldı

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yeni dönemde yürütülecek olan “Diyarbakır İli Sur İlçesi’nde Yerinden Edilen Ailelerin Temel Haklar ve Kamu Hizmetlerine Erişimi” projesi ve “Türkiye’de Barış ve Güvenliğini Arttırmak için ‘Toplumsal Barış Ağı’nı Geliştirme Projesi” sivil toplum örgütleri, meslek odaları, yerel…

Daha Fazlasını Okuyun