Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Ağı

Türkiye’de demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri henüz çözülemeyen Kürt sorunudur. Kürt sorununun çözülmeyişi ülke kaynaklarını tüketmekte, ülkenin gelecekteki ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini ipotek altına almaktadır. 1980 askeri darbesinden sonra 30 yılı aşan antidemokratik yönetim anlayışı ve çatışmalı süreçte sivil toplum örgütleri de toplumsal rolünü yeterince üstlenememiştir. Özellikle Kürt sorunundan kaynaklı hak ihlalleri, yargısız infazlar, köy yakmalar, faili meçhuller ülkenin kanayan yarası olarak halen önemini korumaktadır.

Bugün gelinen noktada sivil toplumun tekrar aktif görev ve sorumluluk üstlenmesini gerektirmektedir. Bu amaca ulaşmak ve ülkede barışın yeniden tesisine katkı sunmak amacıyla DİTAM tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen “Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Ağı” projesi 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında Diyarbakır, Van, Batman ve Şanlıurfa’da çalıştaylar yapılmış, STÖ-STÖ ve STÖ-Kamu Diyalog konuları tartışılmıştır.

Projenin temel hedeflerinden biri olan “Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Ağı/Platformu” oluşturulması için bölge genelinde bilgilendirme ve diyalog geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Projemiz kapsamında oluşturulacak ağa ve planlanan faaliyetlere siz değerli STÖ temsilcilerini de katılımını arzulamaktayız. Yakın bir zamanda Diyarbakır ve çevre illerde yapacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantıları için de sizlere davet duyuruları gönderilecek.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta veya telefonla bizlere ulaşabilirsiniz.

lezginyalcin@gmail.com – Proje Koordinatörü

cihanay87@hotmail.com – İletişim Koordinatörü

Tel: 0412 228 00 03

Fax: 0412 229 00 08

PROJE ORTAKLARI:

  • DİTAM
  • Avrupa Birliği “Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı” Programı

UYGULAMA DÖNEMİ:

  • 2015-2017

RAPOR:

Bu çalışma, Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Ağı projesi kapsamında sırasıyla Van, Batman, Şanlıurfa, Hakkari, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul olmak üzere 7 ilde yapılan 10 toplantının notlarını içermektedir. 

FOTOĞRAFLAR:

İlgili Yazılar

en_GBEnglish (UK)