Kürt Sorunu Bağlamında Türkiye Medyası Projesinin İlk Çalıştayı Diyarbakır’da Gerçekleştirildi

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), “Kürt Sorunu Bağlamında Türkiye Medyası” projesi kapsamında düzenlediği çalıştayların ilkini 2 Ekim 2021 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Plaza Otel’de yapılan çalıştaya, DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakır’da faaliyet gösteren çok sayıda STK temsilcisi, Gazete Duvar, Medyascope,  Bianet, MLSA, RSF, BBC, gibi medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler ile Diyarbakır’daki ulusal/yerel basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan DİTAM Genel Sekreteri Mahmut Bozarslan, Türkiye’nin kuruluşundan günümüze kadar varlığını devam ettiren Kürt meselesinin çok da konuşulmayan bir yönü olan medya yününü bu çalıştayda ele alıp ve konuşacaklarını söyledi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural, çalıştayda Kürtlerin Türkiye medyası algısını ve durumunu tartışmayı amaçladıklarını ifade ederek, Türkiye’deki Kürt meselesinin aynı zamanda Ortadoğu’nun da bir meselesi olduğunu ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

DİTAM Başkan Yardımcısı Mesut Azizoğlu, proje hakkında bilgi vererek, Kürt sorunu gibi çatışmalı konuların çözümünde olduğu kadar, bizzat çatışmalı durumun gelişmesinde ve derinleşmesinde medyanın rolünün çok önemli olduğunu söyledi.

Azizoğlu, “DİTAM olarak bu konunun az çalışılmış bir boyutunu ele alarak araştırmayı önemli bulduklarını belirten Azizoğlu, ‘Kürt Sorunu Bağlamında Türkiye Medyası’ konusuna, bu görece az incelenmiş noktadan eğilmeyi ve başta Kürt yurttaşların olmak üzere, bölgedeki gazetecilerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, hukukçuların ve aktivistlerin Türkiye medyasına ilişkin algısını görünür kılacak bir çalışma yapmayı tasarladık. Bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız raporda, medyanın Kürt sorunuyla ilişkili rolüne ışık tutmak kadar bu konuda özellikle 1990’lı yıllardan başlayarak tarihsel hafızayı canlandırma çabalarına katkı sunmayı da hedefliyoruz” dedi.

DİTAM Başkan Yardımcısı Sedat Yurtdaş da projenin tanıtımını Kürtçe yaptı.

Daha sonra Rawest Araştırma Genel Müdürü Roj Esir Girasun “Kürtlerin Türkiye Medyası Algısı” başlıklı saha araştırmasının ön bulgularını paylaştı.

Girasun, araştırmada çıkan ön verileri paylaşma amaçlarının, bulgular ışığında katılımcıların da katkı ve deneyim paylaşmasıyla, proje sonunda hazırlayacakları nihai raporu zenginleştireceğini söyledi.  Çalıştayın sabahki oturumu, saha araştırmasının bulgulara ilişkin katılımcıların soruları, değerlendirmeleri ve katkılarıyla sona erdi.

Çalıştayın ikinci oturumu, projenin danışmanı iletişim bilimci Doç. Dr. Sevilay Çelenk, “Türkiye’de Toplumsal Barış ve Medya Sorunu” başlığında yaptığı sunumla başladı. Sevilay Çelenk, çok geniş yaptıkları saha araştırması bulgularını sadece küçük bir kısmını paylaştıklarını belirterek, projenin bir ayağını oluşturan çalıştaylarda yapılacak tartışma, katkılar, deneyim paylaşımları, gözlemler nihai raporun yorumlanmasında çok önemli katkı sunacağını dile getirdi.

İlgili Yazılar

en_GBEnglish (UK)