Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin yeni dönemde yürüteceği projeler tanıtıldı

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yeni dönemde yürütülecek olan “Diyarbakır İli Sur İlçesi’nde Yerinden Edilen Ailelerin Temel Haklar ve Kamu Hizmetlerine Erişimi” projesi ve “Türkiye’de Barış ve Güvenliğini Arttırmak için ‘Toplumsal Barış Ağı’nı Geliştirme Projesi” sivil toplum örgütleri, meslek odaları, yerel yönetimler, akademisyenler, Sur muhtarları ve basının katılımıyla paylaşıldı. 

Projelerin tanıtım toplantısına Diyarbakır Barosu, İHD, TİHV, Hak İnsiyatifi, Hayata Destek Vakfı, Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği, DESOB, DİSİAD’ın da arasında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile İskenderpaşa, Abdal Dede, Cami Nebi, Ziya Gökalp mahalle muhtarları katıldı. Yapılan basın açıklamasının sonrasında Sur İlçe’sindeki çatışmalardan etkilenen ailelerle çalışma yapan sivil toplum örgütleri ve muhtarlar süreci anlatarak, deneyimlerini paylaştı, toplantı ileriye dönük ortak çalışmalar gündeme alınarak sonlandırıldı

İlgili Yazılar

tr_TRTürkçe