“Kültürde, Sanatta, Yaşamda Çoğulculuk ve Demokrasi” Konferansı

“Kültürde, Sanatta, Yaşamda Çoğulculuk ve Demokrasi” konferansına Kültür ve Turzim eski bakanı sayın Ertuğrul Günay, DİTAM yönetim kurulu ve üyeleri, meslek odaları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar, yazarlar ve çeşitli meslek gruplarının temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşan Ertuğrul Günay, “Birden çok parti var, ama hepsi birbirine benziyor. Birden çok gazete var, ama hepsi birbirine benziyor. Birden çok televizyon var, ama hepsi birbirine benziyor. Sivil toplum kuruluşları var, ama hepsi neredeyse tek tip. Demokrasinin en büyük karşıtı tek tipliliktir. Bir toplumda demokrasinin kökleşmesi, demokrasi bilincinin yetişmesi için sadece siyasi partilerin demokrasiyi kendi içinde tartışması veya partiler arası ilişkilerde demokrasiyi tartışması değil, toplumun bütün alanlarında, hayatın bütün alanlarında çoğulculuk anlayışının, yani çoğunlukta olanın da, azınlıkta olanın da hak ve imkanlarda eşit olacağı anlayışın içselleştirilmesi gerekiyor. Bundan ötürü Türkiye’de bu çoğulculuk üzerine gelişen gerçek demokrasi anlayışı kökleşemiyor” dedi.

Sayın Günay’ın sunumundan sonra konferansa katılımcıların soru ve cevapları ile devam edildi. 

İlgili Yazılar

tr_TRTürkçe