Türkiye’de Barış ve Güvenliği Arttırmak İçin Toplumsal Barış Ağını Geliştirme Projesi

Türkiye’de Barış ve Güvenliği Artırmak İçin “Toplumsal Barış Ağı”nı Geliştirme Projesi

Türkiye’nin demokratikleşmesi, sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Ortadoğu, ve diğer ülkeler için de önemli bir konudur. Ortadoğu’da demokrasinin gelişmesi için Türkiye daha düne kadar önemli bir model oluşturmaktaydı.

Türkiye’deki kırılganlık, istikrarsızlık ve güvensizliğin en önemli nedeni on yıllardır çözüme kavuşturulmayan Kürt halkının sosyal, kültürel ve demokratik hak taleplerinin karşılıksız kalmasıdır. 2013 ve 2015 yılları arasında  sürdürülen barış görüşmeleri ise 2015 yılı ortasında çeşitli nedenlerle sonuçlanmadan sona erdirilmiştir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kuşkusuz sivil toplum örgütlerinin barış sürecine katılımlarının eksikliği olmuştur.

Bu eksiklikleri asgariye indirmek, barış görüşmelerinin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla bir STK ağı oluşturma çalışmalarımızı 2014 yılında başlattık ve 1 Ekim 2016 tarihinde yüze yakın sivil toplum örgütünün katılımıyla Toplumsal Barış Ağı‘nın kuruluş deklarasyonu yayınladık.

Diyarbakır, Van, Hakkari, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Ankara ve İstanbul illerinde bölgesel katılımlı toplantılar yapılarak, toplumsal barış ve demokrasiyi geliştirmek için barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için toplumsal baskı yaratmaya çalıştık.

“Toplumsal Barış Ağı” projemizin ülke genelinde oldukça yoğun bir ilgiyle karşılanması beraberinde bu projemizin sürdürülebilirliğinin gereğini de dayatmış ve bu nedenle Kanada Büyükelçiliğinden sağlamış olduğumuz finans ile “Toplumsal Barış Ağı” projemizi yeniden başlatmış bulunmaktayız.

Bu projenin temel amaçları;

1. Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalog Oluşturmak İçin Diyarbakır, İzmir, Mersin, Van gibi şehirlerde bölgesel çalıştaylar düzenlemek.

2. Toplumsal Barış Ağı’nı Türkiye’nin farklı şehirlerindeki farklı STKlar ile zenginleştirmek.

3. Toplumsal Barış Ağının kurulmasına katkı sunan ve barışa katkıda bulunmak isteyen tüm STK temsilcilerinin dahil olacağı bir sürecin başlatılmasına öncülük etmek.

4. On yıllardır süren çatışmalardan etkilenen Türkiye halkları arasında toplumsal barışı sağlamak,

5. Toplumsal Barış Ağı’nı Genişletmek yoluyla Türkiye halkları arasında sürdürülebilir bir diyalog köprüsü oluşturmak.

Eğer Deklarasyonumuzda yazan taleplere katılıyorsanız, siz de Ağımızın bir parçası olabilirsiniz.

Türkiye’de katılımcı demokrasi kültürünün yerleşmesi, barış sürecinin yeniden işletilmesi için kurulan Toplumsal Barış Ağı’na katılarak kendi önerilerinizi görünür kılabilirsiniz! Böylece katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi güçlendirebilir; kalıcı bir barışın tesisi, azınlık ve kültürel hakların geliştirilmesi sürecinde inisiyatif alabilirsiniz! 

Ağımıza katılan kurumların listesini görmek için buraya tıklayın.

Ağımıza katılmak için buraya tıklayın ve açılan formu doldurun!

İlgili Yazılar

tr_TRTürkçe