Yeni seçilen DİTAM Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı belli oldu

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM)  Seçimli 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetimi belirledi. Seçimin ardından görev dağılımı için yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Mesut Azizoğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Sedat Yurtdaş, Meral Özdemir, Ahmet Özmen, Sevim Vural ve Barış Yavuz da Başkan Yardımcıları olarak seçildi.

Demir Hotel’de 11 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen DİTAM Genel kuruluna, DİTAM Yönetim Kurulu üyeleri ve DİTAM üyeleri katıldı.  Ayrıca Genel Kurula TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun,  Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, TİHV Diyarbakır Temsilcisi Murat Aba, SMMMO Başkanı Şiyar Bozhan, Mezopotamya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyıl ve DTSO Meclis Başkanı Nevin İl katıldı.  

DİTAM Başkan Yardımcısı Meral Özdemir’in açılış konuşmasının ardından Divan Kurulu seçimi yapıldı.  Divan Kurulu Başkanlığına Dr. M. Selim Ölçer, üyeliklere de Ali Odabaşı ve Asiye Demir Özgül seçildi.

Sonrasında DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural yaptığı konuşmada; Kongreye gösterilen ilginin bölgenin ve Diyarbakır’ın sivil topluma olan ihtiyacının bir göstergesi olduğunu belirtti. Vural konuşmasına şöyle devam etti: “Diyarbakır halkının, bölge insanının ve Kürt halkının DİTAM gibi düşünce kuruluşlarına ciddi bir ihtiyacı var. Maalesef son yıllarda resmi kurumların baskı ve zorlaması nedeniyle özellikle de bölgede sivil toplumun etkisi azaldı. Çok az sayıda meslek odaları ve sivil toplum örgütü kaldı. Özellikle sivil toplumun toplumsal barışa olan katkısını hepimiz biliyoruz. DİTAM’ın toplumsal barışa katkısının devam edeceğine inanıyorum. Tigris Diyalogları ve Toplumsal Barış Ağı toplantılarında bazı projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Son yıllarda ülkenin içerisinde geçtiği durum, bölgedeki olumsuz siyasi hava ve ekonomik gidişat nedeniyle çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Özellikle toplumsal barışın inşası konusunda hepinizin katkısını almak istiyoruz. Savaşın, şiddetin artık çare olmadığını, inkârcılığın da artık son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye toplumunun dörtte birini oluşturan Kürt toplumunun kimliğinin, dilinin reddinin artık bir çare ve çözüm olmadığını defalarca ilgili ve yetkili kurumların önünde söyledik. Bugün yine söylüyoruz. Toplumsal barışın hakkaniyetli bir şekilde sağlanması lazım, Kürt halkının hak ve hukukunun resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınması lazım diye düşünüyoruz. Sivil toplum örgütü olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışacağız.” 

Kongreye davet edilen sivil toplum ve meslek örgütlerinin yöneticileri de söz alarak, DİTAM’ın sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek farklı fikirleri tartıştırması ve toplumsal barışın konuşulması için yaptığı çalışmaların sivil toplum için çok önemli olduğuna vurgu yaptılar. 

Daha sonra Genel Kurulda Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali ve Denetleme Kurulu raporları okundu, raporlar oylandı ve ibra edildi. Tüzük değişiklikleri görüşüldü, tüzük değişikliği oylandı ve kabul edildi. 

Dernek Organları Asil ve Yedek Üyeleri seçildi. Tek listeyle gidilen seçimde DİTAM Yönetim Kurulu üyeliğine Mesut Azizoğlu,  Sedat Yurtdaş,  Meral Özdemir, Ahmet Özmen,  Nevin Soyukaya,  Mahmut Bozarslan,  Sevim Vural,  Mahmut Lezgin Yalçın, Dilan Kaya, Barış Yavuz ve Cihan Ay oybirliğiyle seçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan üyelerin konuşmasıyla devam eden genel kurul DİTAM Başkanı Mehmet Vural’ın yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.

 Yeni seçilen DİTAM Yönetim Kurulu üyeleri, 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantıda DİTAM’daki görev dağılımını belirledi.

DİTAM’ın Yönetim Kurulunun görev dağılımı şöyle,

DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı: Mesut Azizoğlu

Başkan Yardımcıları: Sedat Yurtdaş,  Sevim Vural, Meral Özdemir, Ahmet Özmen ve Barış Yavuz

DİTAM Genel Sekreteri:  Mahmut Bozarslan,

DİTAM Saymanı:  Dilan Kaya Taşdelen

Yönetim Kurulu Üyeleri: Nevin Soyukaya, Lezgin Yalçın ve Cihan Ay

İlgili Yazılar

tr_TRTürkçe