DİTAM’da Önümüzdeki Dönem İçin Ufuk Turu

19/10/2019 Cumartesi günü Demir Otel’de üyelerimizle birlikte yaptığımız kahvaltının ardından, bugüne kadar yapılan çalışmaları da dikkate alarak, bundan sonra neler yapabileceğimiz konusunda sıkı bir görüş alıverişinde bulunuldu. Ufuk turu yapıldı.

Açılış konuşması düşünce kuruluşumuzun başkanı Mehmet Vural tarafından yapıldı. Çalışmalar Sedat Yurtdaş tarafından özetlendi. Genel gündem çerçevesinde değerlendirmelere geçildi.

• Bağımsız bir düşünce kurulu için üye sayından çok üyelerin niteliğinin önemli olduğunun altı
çizildi.
• Yeni üyelerin gerektiğinde bir tür “örgütlenme komisyonu” kurmak yoluyla varsa, gerçekten
yararlı olacağı konusunda kesin kanaat olan kimselerden ve/veya akademisyenlerden olması
için çalışmaya koyulması gerektiği belirtildi.
• Üye sayısı ile temsilde cinsiyet dengesinin gözetilmesi vurgulandı.
• Büyük iller ve yurt dışında aynı zamanda diplomatik çalışmada yapabilecek DİTAM temsilcisi
olarak çalışabilecek isimlerin belirlenmesi ile bir üniversitenin belki uluslararası ilişkiler bölümü
ile çalışmanın yararlı olacağı önerildi.
• Benzer/kardeş kuruluşlarla gerek Türkiye gerek Kürdistan gerekse de Dünya’da ilişkilerin
sıkılaştırılması istendi.
• Asimilasyonunu hızla etkisini bütün toplum ve bireylerde göstermesi nedeniyle, toplantı ve
günlük hayatta Kürtçe konuşulmasının önemine, Kürtlerin haklarının önemine vurgu yapıldı.
• Çalıştığı konularda daha gür ses çıkarabilmesinin gerekliliği vurgulandı.
• Özellikle bu kahvaltı/toplantının devamı olarak merkezimizde yapılacak toplantılarla,
çalışılacak konuların belirlenip projelendirilmesi ve bu doğrultuda yıllık bütçenin oluşturulması
kaynak/fon sağlanması çalışmasının yapılması istendi.
• Hükümet ve siyaset dışı bir organizasyon olarak, bir fikir kulübü olarak normal derneklerden ve
STK’lardan farklı bir tarzda, günlük gelişmelerden uzak, sorunlara daha çok uzmanlar vasıtası
ile çözüm üreten bir şekilde bilgi üretimi önerildi.
• Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğramaların, öldürülmelerin giderek artmasının psikolojik,
sosyal, siyasal ve toplumsal kökenlerine ilişkin araştırma önerildi.
• Türkiye’nin eğitip donattığı eski cihatçılarla birlikte Suriye’ye de Kürt yerleşim yerlerine karşı
yürüttüğü savaş daha uzun yıllar büyük tehlikeler üretmeye devam edeceği dikkate alınarak
genel çözüm üzerinde çalışmalar yapılması önerildi.
• Kayyum atamaları gibi önemli hukuk ve demokrasi dışı uygulamalara halkın yeterince tepkisini
ortaya koyamamasının nedenlerinin araştırılması önerildi.
• Özellikle Suriye’de yaşanan gelişmelerin geçmişten çok farklı olarak demokratik tepkilerin
neden çok eksik kaldığının araştırılması istendi.
• Yıllardır yürütülen barış çalışmalarının bütün Türkiye toplumu üzerinde kararlı bir şekilde
yürütülmeye devam edilmesi istendi.
• Toplumun değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak çalışma konularının dinamik bir şekilde
belirlenmesi ve o doğrultuda düşünce üretilmesi istendi.
• Kürtlerin halk olarak ideolojilerle tanışmalarının topluma etkilerinin araştırılması istendi.
• Bizi çevrelerden gündemlere bağlı kalmadan çok üzerinde bir bağlamda çalışmalarımızı
yürütmek gerektiği söylendi.
• Bir think-tank’ten ziyade bir aydın inisiyatifi olarak davranma ve çalışmanın daha yararlı olacağı
savunuldu.
• Kuruluşumuzda daha hassas olduğumuz gündelik hayata dair çalışmalarının eksik bırakıldığı
savunuldu.

Kahvaltı ve toplantıya katılarak görüşleriyle DİTAM’ katkıları için bütün katılımcı arkadaşlara
teşekkürler.

Saygılar.

İlgili Yazılar

tr_TRTürkçe