Yayınlar

Di Xizmetên Cihkî De Çi Ji Destê Amedê Diçe/2024
Diyarbakır Yerel Hizmetlerde Neleri Kaybediyor/2024
What Diyarbakir Lacks In Local Services/2024
Türk Sağı, Türkiye’de Milliyetçilik ve Kürtler-Tanıl Bora/2023
Uluslararası Gelişmelerin Kürt Sorununa Etkisi; Kürtler ve Diplomasi-Arzu Yılmaz / 2023

2015’ten 2023’e, 8 Yılın Ardından Kürt Siyasetinde Mevcut Durum ve Nedenleri; Yeni Dönem Politikaları ve Beklentiler- Cuma Çiçek /2023
Değişen Türkiye ve Kürt Sosyolojisinin Önümüzdeki On Yıllarda Kürt Meselesine Etkileri, Kürtlerin Gelecek Perspektifi- Bülent Küçük / 2023
Türkiye Siyasetinde Kürtler ve Seçimler / 2023
Kürt Sorunu Bağlamında Kürtlerin Türkiye Medyası Algısı Raporu/ 2022
Toplumsal Barışın İnşasında Sivil Toplum Örgütleri’nin Rolü; Güney Afrika Deneyimi /2019
Diyarbakır İli Sur İlçesi’nde Yerinden Edilen Ailelerin Temel Haklara ve Kamu Hizmetlerine Erişim Projesi / 2018
Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Ağı Projesi Raporu / 2018
Erken Yasta Evlililerin Toplumsal Mesruiyeti: Nitel Bir Çalışma/ 2014
Diyarbakır ili Hammade Potansiyelinin Araştırılması Projesi
/ 2014

Sağlıkta Dil Sorunu: Diyarbakır Örneği / 2012
Yerel ve Bölgesel Kalkınmada Teşvik ve Kredilerin Etkisi: Diyarbakır Örneği/ 2012

tr_TRTürkçe